fotky | pravidla | přihlašování | minulé ročníky

Soutěž v první pomoci Hlinskoúvod

Hlavním cílem soutěže je alespoň několika jedincům, kteří mají zájem o první pomoc, poskytnout prostor pro uplatnění svých dosavadních teoretických vědomostí, ale hlavně i praktických dovedností v této důležité problematice. Kvalitní úrovní rozhodčích dbáme na předání maximálního množství nových poznatků soutěžícím. Formu soutěže bereme pouze jako atraktivní prostředek k možnosti vzdělávání mladé laické veřejnosti v poskytování první pomoci.

kdo akci pořádá?

Pořadatelem je Junák- český skaut, středisko Skála Hlinsko, z.s. a FARG - záchranná, z.s. při SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod.

kontakt

Bc. Miroslav Křesťan
mirek.krestan@centrum.cz